Mentorkursus


Torsdag d. 22/09-22 08:30 - 15:30

Mange virksomheder har eller vil få medarbejdere, der har behov for særlig faglig og personlig støtte. Det kan være nydanskere, flygtninge, langtidssyge, utilpassede unge eller andre sårbare grupper.
Ofte er der en ansat i virksomheden, der formelt eller uformelt fungerer som støtteperson – en slags mentor – for disse ansatte. Men vedkommende har måske ikke umiddelbart forudsætningerne for at kunne varetage den opgave.

På dette kursus kan en eller flere af jeres medarbejdere blive uddannet og certificeret som mentor. Kurset er betalt af Assens Kommune og holdes af Tom Thinggaard Pedersen, som er en af landets mest erfarne eksperter i mentoring af socialt udsatte.

Deltagerne får en afklaring af en mentors rolle og opgaver, og de får en fyldt værktøjskasse med hjem med redskaber til at hjælpe disse kolleger/medarbejdere videre frem – til gavn for dem og for din virksomhed.

Læs invitationen her (download)

Min. 1 Maks. 2