Autisme og ICD-11 (WEBINAR) – for fagpersoner


Onsdag d. 21/04-21 09:30 - 12:30

Autisme og ICD-11 (WEBINAR) – for fagpersoner

FORMÅL
ICD-11 er godkendt af WHO´s medlemslande i maj 2018 og forventes implementeret i Danmark senest januar 2022. Formålet med kurset er at give fagpersoner kendskab til autismespektrumsforstyrrelse (ASF) som det defineres og beskrives i ICD-11. Herunder viden om rationalet bag forandringerne fra ICD-10 til ICD-11, samt kendskab til de nye diagnostiske guidelines. Desuden vil vi diskutere den kliniske anvendelighed af ICD-11 i forhold til autisme, samt hvilken indflydelse det kan få på fremtidig intervention og behandling.

Kurset vil således hjælpe dig til fremadrettet at kunne foretage relevante diagnostiske overvejelser om autismespektrumsforstyrrelse med udgangspunkt i guidelines fra ICD-11, samt at gøre relevante overvejelser omkring mulige konsekvenser i praksis af den nye måde at diagnosticere autisme på. Herunder i forhold til intervention og behandling.

INDHOLD
På kurset gennemgås forskellige forskningsmæssige og kliniske fremskridt indenfor autismeområdet, som afspejles i ICD-11. Herunder viden bl.a. om ætiologien bag autisme, om hvordan autismesymptomer ikke kun er tilstede og fremtrædende i barndom og ungdom, men fortsat er tilstede i voksenårene – og dermed bør ses i et livslangt perspektiv mv. De nye kliniske guidelines vil blive gennemgået og drøftet med deltagerne, lige som der vil blive lagt op til dialog omkring den mulige betydning af ICD-11 i praksis.

Kurset veksler mellem oplæg, refleksion, diskussion og mindre øvelser.

MÅLGRUPPE
Kurset er på introducerende niveau og henvender sig primært til psykologer og læger, der arbejder med, eller har interesse for, autismespektrumsforstyrrelser.

Det er en betydelig fordel for udbyttet af kurset, hvis du som deltager har erfaring med undersøgelse og diagnostik og/eller intervention i forhold til autisme.

TIDSPUNKT
Onsdag den 21. april 2021 kl. 9.30-12.30.

STED
Kurset afholdes som webinar.

PRIS PR. DELTAGER
Kr. 1.425,-.

KURSUSANSVARLIG
Dorte Bek-Pedersen, aut. psykolog samt specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri.

Der er ingen sidste tilmeldingsfrist på vores kurser. Så længe der er pladser kan tilmelding ske, men sidste frameldingsfrist er mandag den 22. februar 2021. Herefter er tilmeldingen bindende.

Faktureringsdetaljer