F5

Masterclass: Bevidst lederskab og mærkbar ledelse


Tirsdag d. 30/03-21 09:00 - 17:00

Den nyeste hjerneforskning har med al tydelighed vist, at mennesket langt fra er et rationelt væsen, men at vi i højere grad er styret af impulsive, emotionelle og irrationelle tankemønstre. Alligevel har denne viden om hjernens reelle opbygning endnu ikke fundet vej ind i de strukturer og processer, som vi indretter os efter – hverken i privatlivet eller i arbejdslivet. Særligt på mange arbejdspladser resulterer det i, at det ubevidste, vane- og fremfor alt målstyrede lederskab får afgørende betydning for den måde, som medarbejdere ledes på. En udvikling, der let kan føre til lav produktivitet og et højt stressniveau. Fremtidens bæredygtige arbejdspladser tilhører derfor de bevidste ledere, der evner at udøve det mærkbare lederskab. Et lederskab, der både tager højde for det, der siges og menes – samt det, der forstås og mærkes. 

 

Maks. 10