F5

Masterclass: Krisen & Kerneopgaven


Tirsdag d. 23/03-21 09:00 - 17:00

Krise betyder vendepunkt.

Corona-krisen kan også blive et vendepunkt i måden vi løser og leder kerneopgaven.

Denne masterclass giver dig strategisk og praktisk indsigt i, hvordan du leder efter kerneopgaven. Sigtet er at skabe inspiration, refleksion og konkret aktion i dit eget ledelsesfelt.

Der er brug for, at vi leder efter kerneopgaven på helt ny og meget mere konkret vis. Det er sjældent kerneopgaven, der stresser på de danske arbejdspladser. Corona-krisen har givet et interessant blik for, at vi ikke altid skal lave mere for at løse kerneopgaven bedre. Men de positive erfaringer kan vise sig kortvarige, hvis ikke de forankres, strategisk og praktisk.

Få Anders Senecas nyeste pointer og perspektiver, samt bud på, hvordan du omsætter dem til succes i din egen hverdag. Denne masterclass tager afsæt i Anders Senecas unikke indsigt og samarbejder i samtlige af landets regioner, 94 af landets 98 kommuner samt en lang række virksomheder og organisationer. Anders Seneca vil for første gang præsentere de nye budskaber og betragtninger, som ligger til grund for den bog om kerneopgaven, som udkommer primo 2021. 

Vi taler og skriver om kerneopgaven som aldrig før. Men det er sjældent kerneopgaven, vi har travlt med på de danske arbejdspladser. 

Der er brug for, at vi gør arbejdet med kerneopgaven langt mere konkret, så den forløses, fællesgøres og fokuseres. Det handler om ledelse af kerneopgaven.